Choong-Moo (Uitvinder oorslogschip)
Choong Moo was de bijnaam van Admiraal Yi Soon-Sin, uitvinder van het
eerste oorlogschip (Kobukson) in 1592. Men zegt dat dit schip de
voorloper is van de huidige onderzeeërs. Het patroon eindigt met een
linkerhand aanval om de rouwige dood van de admiraal, die geen kans
kreeg zijn ongekende talent te tonen
Aantal bewegingen: 30