TKD Tigers is een revolutie in fitness en levensvaardigheden voor kinderen in de belangrijke leeftijd van 3 t/m 6 jaar. Het programma is ontwikkeld door professionals op het gebied van martial arts, onderwijs, kinder psychologie, kinder fitness, kinder gezondheid en voeding en wordt gegeven door instructeurs die vele jaren ervaring hebben met het geven van martial arts lessen. Dit programma gaat verder dan alleen bewegen of het aanleren van diverse technieken. Kinderen worden ook getraind in sociale vaardigheden en actuele thema’s die wellicht ooit hun leven kunnen redden!
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Omgaan met vreemdelingen
  • Omgaan met pesten
  • Wat te doen in gevaarlijke situaties als brand, water en in het verkeer
  • Teambuilding en samenwerken
  • Gezondheid, voeding en bewegen

Omdat het programma is ontwikkeld vanuit de oosterse Taekwon-do filosofie zijn grondbeginselen als beleefdheid, eerlijkheid, integriteit, zelfbeheersing, discipline, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen erg belangrijk. Met behulp van het Tigers cursusboek, waarin ook vele leuke plaatjes, verhaaltjes en spelletjes staan, trainen kinderen thuis samen met de ouders wat ze in de lessen geleerd hebben.

Doelgroep:
Kinderen van 3 tot 6 jaar
De ouder/voogd of begeleider blijft bij de les aanwezig en kan tevens assisteren bij oefeningen met de kinderen. (bijvoorbeeld als vreemdeling of bij het vasthouden van een stootkussen)

Beloning structuur:
Mijlpaal badges worden tijdens de lessen uitgedeeld als een kind voldaan heeft aan zijn haar taken. Deze worden kosteloos uitgedeeld.

Zodra een Thema afgerond is volgt er een Timmy dag. (een soort examen)
Dit is een feestelijke dag waarop de kinderen de afronding van de Thema vieren met spelletjes en oefeningen, hierbij mogen vriendjes of vriendinnetjes mee doen.
Ter afronding worden de Thema badges, slips en certificaten uitgereikt.

Mocht een kind het volledige programma afgerond hebben of een leeftijd behalen dat de kind meer uitdaging wenst. Kan er in overleg met de kind en ouder besloten worden de overstap te maken naar de Taekwon-do groep.